Der sker ulykker hver dag ...

 

Vi kender det alle sammen - men først når man ligger der, tænker man, at det her kunne godt være undgået!

 

Faldulykker, fastklemning, arbejdsskader ved håndtering af store dyr, trafikulykker og ulykker med børn og maskiner.

Årsagerne er mange, men ofte er der en fællesnævner! Hvis man lige havde tænkt sig om, givet sig lidt bedre tid og haft mere opmærksomhed på det man var i gang med - så kunne mange ulykker og skader været undgået.

 

I 2006 var antallet af ulykker i landbruget voldsomt. I alt blev 19 mennesker slået ihjel ved landbrugsulykker, i tre tilfælde var det børn og unge der blev dræbt. En tredobling i forhold til 2003-2005. 

 

Fra 2007-2010 registrerede AT i alt 29 døds-ulykker. 2007 = 9, 2008 = 10, 2009 = 4, 2010 = 6. Alt i alt en nedgang, men med en stigning fra 2009 til 2010. Hertil kom-mer trafikulykker, der involverer land-brugsmaskiner samt ulykker med børn. 

 

BAR Jord til Bord gennemførte i 2008 en landsdækkende kampagne om ulykker med fokus på Trafik, Maskiner, Børn og Faldulykker.

 

Og igen i 2010 en annoncekampagne i LandbrugsAvisen om Ulykker på landet med beskrivelse af 46 aktuelle ulykker.

 

Kontakt info  

 

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Agro Food Park 13, Skejby
8200 Århus N

Telefon 87 40 34 00

 

Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4

1790 København V

Telefon: 88 92 09 91

 

Læs mere om ulykker i landbruget på www.barjordtilbord.dk under Jordbruget/Faktaark eller på www.lr.dk/sikkerhed

 

  

 

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord   |   1787 København V   |   Tlf: 3377 3377   |   barjordtilbord@di.dk   |   www.barjordtilbord.dk